Από: 18/4/2019
Διάρκεια: 6:30 μμ – 8:30 μμ (Ευαίσθητo στη Ζώνη Ώρας)

Τίτλος ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ CLLD LEADER από την ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Περιγραφή: ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΗΚΑΝ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ CLLD LEADER ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΑΡΑΣ Την Δευτέρα 15/4/2019 και ώρα 13:00 ξεκινάει η ηλεκτρονική υποβολή προτάσεων στα προγράμματα CLLD LEADER Ν. Ηρακλείου και Μεσαράς. Η ημερομηνία λήξης της ηλεκτρονικής υποβολής είναι στις 20/06/2019, ημέρα Πέμπτη. Η Αναπτυξιακή Ηρακλείου προκηρύσσει το σύνολο δράσεων που αφορούν σε επενδύσεις στον τουρισμό, τη μεταποίηση, τη βιοτεχνία – χειροτεχνία και άλλες δράσεις παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού, με συνολικό ποσό Δημόσιας Δαπάνης, το οποίο ανέρχεται ενδεικτικά σε 6.436.000€ (4.052.500€ για την περιοχή του Ν. Ηρακλείου και σε 2.383.500,00€ για την περιοχή της Μεσαράς). Στο πλαίσιο της πρόσκλησης θα πραγματοποιηθεί ενημερωτική εκδήλωση: Την Πέμπτη 18/4/2019 και ώρα 18:30 στην αίθουσα ΚΑΣΤΕΛΛΑΚΗ του Επιμελητηρίου Ηρακλείου και Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, την συμπλήρωση των αιτήσεων στήριξης και άλλες διευκρινίσεις μπορείτε να απευθυνθείτε στα τηλέφωνα 2810 753300 (κ. Ζαχαράκης, Αρχάνες) για το πρόγραμμα του Ηρακλείου και στο 28920 40000 (κ. Παπανικολάου, Τυμπάκι), e-mail: mesara@anher.gr, για το πρόγραμμα της Μεσαράς, καθώς και στην ιστοσελίδα www.anher.gr. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Τύπος: Επέτειος

Ημερομηνία Λήξης: Τίποτα
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ