Μάρτιος, 2019


Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
1
2
3
4 [Εβδομάδα 10]
4:00 μμ ΗΜΕΡΙΔΑ Ο ρόλος του Πανεπιστημίου Κρήτης στη Βιώσιμη Ανάπτυξη
5
6
7
8
9
10
11 [Εβδομάδα 11]
12
13
14
15
16
17
18 [Εβδομάδα 12]
19
6:30 μμ “Πρόγραμμα Roots και λύσεις χρηματοδότησης µέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών
20
21
22
23
24
25 [Εβδομάδα 13]
26
27
28
7:00 μμ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΡΗΤΗΣ
29
30
31
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ