Απρίλιος, 2019


Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
1 [Εβδομάδα 14]
2
3
4
5
6
7
8 [Εβδομάδα 15]
9
10
11
12
13
14
15 [Εβδομάδα 16]
16
17
18
6:30 μμ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ CLLD LEADER από την ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
19
20
21
22 [Εβδομάδα 17]
23
24
25
26
27
28
29 [Εβδομάδα 18]
30
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ