Ημερολόγιο Ημερολόγιο
Ιούνιος, 2018


Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
1
4:00 μμ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΜΗ
2
3
4 [Εβδομάδα 23]
5
6
7:00 μμ ΚΑΣΤΕΛΛΑΚΗ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ
7
8
5:00 μμ ΚΑΡΟΥΖΟΥ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
5:30 μμ ΚΑΣΤΕΛΛΑΚΗ - ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
9
9:30 μμ ΚΑΣΤΕΛΛΑΚΗ - ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
9:30 πμ ΚΑΡΟΥΖΟΥ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
10
11 [Εβδομάδα 24]
12
13
5:30 μμ ΚΑΣΤΕΛΛΑΚΗ - ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
14
15
6:30 μμ ΚΑΣΤΕΛΛΑΚΗ - ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
16
17
18 [Εβδομάδα 25]
7:00 μμ ΚΑΣΤΕΛΛΑΚΗ - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
19
9:00 πμ ΚΑΣΤΕΛΛΑΚΗ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
20
21
22
23
24
25 [Εβδομάδα 26]
26
27
28
29
30
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ